Tomasz Snarski uzyskał tytuł doktora

27 Lutego 2017, Gdańsk

W dniu 14 lutego 2017 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adwokata Tomasza Snarskiego pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”. Promotorami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Natomiast recenzentami: prof. dr hab. Piotr Kardas z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler.

Rozprawa ta jest pracą interdyscyplinarną, przygotowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego materialnego.

Komisja Rady Wydziału, po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podjęła jednogłośnie uchwałę rekomendującą Radzie Wydziału nadanie adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych. Jednocześnie Komisja Rady Wydziału wnioskowała o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwały o nadaniu adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych oraz o uznaniu jego rozprawy doktorskiej za wyróżniającą się.