„Panel prawników” Rzeczpospolitej

Z przyjemnością informujemy, że adw. dr Tomasz Snarski został ekspertem „Panelu prawników”, który w styczniu uruchomiła „Rzeczpospolita Prawo”. Jest on częścią szerszego projektu „Klubu Rzeczpospolitej”. W ramach projektu mieści się już panel ekonomistów, który kilka razy w miesiącu dostarcza czytelnikom ciekawych ocen i prognoz. W panelu prawników Rzeczpospolitej bierze udział kilkudziesięciu uznanych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Będą oni regularnie prezentować swoje oceny i opinie w ważnych kwestiach prawnych, poczynając od spraw ustrojowych, a na zagadnieniach gospodarczych i podatkowych kończąc. 

Dodaj komentarz