Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”.

Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie Tomasza Snarskiego bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadkach rozstrzygania trudnych spraw karnych o charakterze aksjologicznym, które dla swojego rozstrzygnięcia wymagają skonfrontowania aksjologii ustawowej oraz aksjologii konstytucyjnej. Ma to szczególnie doniosłe w ochronie praw fundamentalnych, gdyż normy konstytycyjne są tradycyjnie jednymi z podstawowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane w tekście podejście związanej między innymi z integralną teorią prawa poszerza znacznie możliwości rozwiązywania szczególnie złożonych spraw.

Zapraszamy do lektury.

Cały kwartalnik dostępny na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat dr Tomasz Snarski został fundatorem Fundacji Gdańskiej Jedynki, która ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego tego jednego z najlepszych gdańskich liceów ogólnokształcących. Fundacja została utworzona z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Adwokatura Polska zawsze podejmowała etos służby dla dobra wspólnego. Zaangażowanie adw. Tomasza Snarskiego w powstanie i działalność Fundacji ma na celu między innymi podejmowanie działań mających na celu podniesienie poziomu edukacji prawnej młodzieży.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia działalności Fundacji. Więcej informacji na stronie liceum.

Adwokat dr Tomasz Snarski otrzymał podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza za pracę na rzecz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Z uwagi na nowe obowiązki zawodowe i społeczne Tomasz Snarski zrezygnował z zasiadania w Radzie.

W podziękowaniu Prezydent Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na profesjonalizm oraz podkreślił znaczenie społecznego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Tomasz Snarski służył Radzie zarówno opiniami eksperckimi, jak i aktywną działalnością organizacyjną.