Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

Adwokat dr Tomasz Snarski ukończył ogólnoeuropejski kurs „Ethics for Lawyers”, zorganizowany przez Radę Europy (The Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Podczas inauguracji kursu w październiku 2022 roku adw. dr Tomasz Snarski reprezentował polską Adwokaturę jako członek Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz oraz Komitetu ds. Szkoleń CCBE.

Adwokat dr Tomasz Snarski został laureatem dorocznej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Nagroda została wręczona w dniu 23 maja 2019 roku podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane po raz czterdziesty trzeci. Nagroda dla adwokata doktora Tomasza Snarskiego została przyznana za książkę „Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego w 2018 roku.

W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”.

Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie Tomasza Snarskiego bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadkach rozstrzygania trudnych spraw karnych o charakterze aksjologicznym, które dla swojego rozstrzygnięcia wymagają skonfrontowania aksjologii ustawowej oraz aksjologii konstytucyjnej. Ma to szczególnie doniosłe w ochronie praw fundamentalnych, gdyż normy konstytycyjne są tradycyjnie jednymi z podstawowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane w tekście podejście związanej między innymi z integralną teorią prawa poszerza znacznie możliwości rozwiązywania szczególnie złożonych spraw.

Zapraszamy do lektury.

Cały kwartalnik dostępny na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.