Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

Adwokat dr Tomasz Snarski został laureatem dorocznej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Nagroda została wręczona w dniu 23 maja 2019 roku podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane po raz czterdziesty trzeci. Nagroda dla adwokata doktora Tomasza Snarskiego została przyznana za książkę „Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego w 2018 roku.

W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”.

Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie Tomasza Snarskiego bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadkach rozstrzygania trudnych spraw karnych o charakterze aksjologicznym, które dla swojego rozstrzygnięcia wymagają skonfrontowania aksjologii ustawowej oraz aksjologii konstytucyjnej. Ma to szczególnie doniosłe w ochronie praw fundamentalnych, gdyż normy konstytycyjne są tradycyjnie jednymi z podstawowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane w tekście podejście związanej między innymi z integralną teorią prawa poszerza znacznie możliwości rozwiązywania szczególnie złożonych spraw.

Zapraszamy do lektury.

Cały kwartalnik dostępny na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat dr Tomasz Snarski został fundatorem Fundacji Gdańskiej Jedynki, która ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego tego jednego z najlepszych gdańskich liceów ogólnokształcących. Fundacja została utworzona z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Adwokatura Polska zawsze podejmowała etos służby dla dobra wspólnego. Zaangażowanie adw. Tomasza Snarskiego w powstanie i działalność Fundacji ma na celu między innymi podejmowanie działań mających na celu podniesienie poziomu edukacji prawnej młodzieży.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia działalności Fundacji. Więcej informacji na stronie liceum.