Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

Adw. dr Tomasz Snarski odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast, w tym m.in. organizację corocznego interdyscyplinarnego festiwalu „Wilno w Gdańsku”, a także liczne publikacje i inicjatywy dotyczące gdańsko-wileńskiej tożsamości. Medalem Prezydenta Miasta Gdańska uhonorowano również inne osoby, które zasłużyły się na rzecz budowania dobrych polsko-litewskich relacji kulturalnych, w tym m.in. Prezeskę Związku Pisarzy Litwy Birutė Jonuškaitė-Augustinienė czy attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w Polsce Rasę Rimickaitė.

Więcej informacji:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Sasiedzi-i-przyjaciele-Uroczysta-gala-25-lecia-wspolpracy-Gdanska-i-Wilna,a,248186

Z przyjemnością informujemy, że adw. dr Tomasz Snarski został ekspertem „Panelu prawników”, który w styczniu uruchomiła „Rzeczpospolita Prawo”. Jest on częścią szerszego projektu „Klubu Rzeczpospolitej”. W ramach projektu mieści się już panel ekonomistów, który kilka razy w miesiącu dostarcza czytelnikom ciekawych ocen i prognoz. W panelu prawników Rzeczpospolitej bierze udział kilkudziesięciu uznanych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Będą oni regularnie prezentować swoje oceny i opinie w ważnych kwestiach prawnych, poczynając od spraw ustrojowych, a na zagadnieniach gospodarczych i podatkowych kończąc. 

Na łamach Czasopisma Prawno-Historycznego ukazał się artykuł adw. dr. Tomasza Snarskiego pt. „Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa”. Jest to interdyscyplinarne studium przygotowane z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

Zapraszamy do lektury tekstu, który w całości jest dostępny na stronie internetowej czasopisma:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/40120

Adwokat dr Tomasz Snarski był gościem 40. odcinka podcastu „Słuchając drogi”, poświęconego problematyce praw człowieka, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Nagranie odbyło się w ramach Tygodnia Praw Człowieka organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Cała rozmowa, pt. „Bez miłości prawa człowieka nie działają dobrze” dostępna jest tutaj:

https://www.centrumjp2.pl/plik/bez-milosci-prawa-czlowieka-nie-dzialaja-dobrze/