Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

W dniu 24 marca odbyły się w Toruniu dwa spotkania autorskie z adw. dr. Tomaszem Snarskim poświęcone jego książce „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”. Pierwsze zorganizowano w Klubie Inteligencji Katolickiej, drugie w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów „Studnia”. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją; łącznie uczestniczyło w nich około 70 osób. Więcej na temat książki adw. dr. Tomasza Snarskiego poświęconej katolickiemu abolicjonizmowi można poczytać na stronie Wydawnictwa Więź:

https://wiez.pl/wydawnictwo/ksiazki/kosciol-katolicki-wobec-kary-smierci/

Na łamach ogólnopolskiego magazynu Plus Minus „Rzeczpospolita” ukazała się obszerna rozmowa z adw. Tomaszem Snarskim, poświęcona problematyce prawa karnego. W wywiadzie przedstawiono rozmaite koncepcje sprawiedliwości i miłosierdzia w prawie karnym oraz przedstawił możliwe sposoby otwarcia prawa karnego na szeroko rozumianą sprawiedliwość naprawczą. Tomasz Snarski przypomniał też o podstawowych humanitarnych zasadach prawa karnego i potrzebie racjonalnej represji karnej. Pełny tekst wywiadu dostępny jest także w formie online:

https://www.rp.pl/plus-minus/art38188841-tomasz-snarski-prawo-karne-moze-byc-milosierne

Adwokat dr Tomasz Snarski ukończył ogólnoeuropejski kurs „Ethics for Lawyers”, zorganizowany przez Radę Europy (The Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Podczas inauguracji kursu w październiku 2022 roku adw. dr Tomasz Snarski reprezentował polską Adwokaturę jako członek Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz oraz Komitetu ds. Szkoleń CCBE.