Między prawem a literaturą. Opracowanie adw. dr. Tomasza Snarskiego poświęcone Czesławowi Miłoszowi z okazji ogłoszonego w 2024 Roku Czesława Miłosza

Na łamach Czasopisma Prawno-Historycznego ukazał się artykuł adw. dr. Tomasza Snarskiego pt. „Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa”. Jest to interdyscyplinarne studium przygotowane z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

Zapraszamy do lektury tekstu, który w całości jest dostępny na stronie internetowej czasopisma:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/40120

Dodaj komentarz