Polsko-francuskie sympozjum poświęcone prawu karnemu i prawom człowieka

W piątek 24 listopada w Pomorskiej Izbie Adwokackiej odbyło się polsko-francuskie sympozjum „Les droits de l’homme en droit pénal français / Prawa człowieka we francuskim prawie karnym”, zorganizowane przez Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, z inicjatywy adw. dra Tomasza Snarskiego.

Wydarzenie uroczyście otworzyli Konsul Honorowy Republiki Francuskiej na Pomorzu Alain Mompert oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Sylwia Grzybowska. Gościem Pomorskiej Izby Adwokackiej był adw. Etienne Lesage z Paryża, wybitny specjalista z zakresu prawa karnego, przewodniczący Komisji Prawa Karnego UIA (Union International des Avocats), ekspert Komisji Europejskiej, prowadzący kancelarię adwokacką Lesage Avocats w Paryżu, a także redaktor naczelny Przeglądu Literackiego Paryskiej Izby Adwokackiej (La Revue littéraire du barreau de Paris). W sympozjum wzięła udział także Kierownik Międzyuczelnianej Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Krystyna Warylewska-Kamuś.

Podczas swojego wystąpienia adwokat Etienne Lesage przedstawił specyfikę francuskiego procesu karnego w kontekście ochrony praw człowieka, w tym zagadnienia prawa do obrony we francuskim prawie karnym oraz problemy praktyki adwokackiej we Francji oraz w kilku wybranych państwach. Opowiedział również o wpływie standardów ochrony praw człowieka w procesie karnym wypracowanych przez Unię Europejską na francuskie ustawodawstwo krajowe. Rozmawiano również o potrzebie współpracy międzynarodowej adwokatów na rzecz zagwarantowania odpowiednich praw adwokatom w systemie prawnym. Całość sympozjum prowadził adw. dr Tomasz Snarski.

Gość Pomorskiej Izby Adwokackiej podczas pobytu w Gdańsku odwiedził też Europejskie Centrum Solidarności oraz Nomus. Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku. Jednocześnie w restauracji Literacka (Literacka Restaurant & Wine Bar), w ramach projektu literackiego „Bursztyny Literatury”, zaprezentowano Przegląd Literacki Paryskiej Izby Adwokackiej (La Revue littéraire du barreau de Paris).

Dodaj komentarz