Działalność

Poniżej opisano główne obszary praktyki podejmowanej przez adwokata Tomasza Snarskiego oraz zasięg działania kancelarii.

Działalność kancelarii

Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski specjalizuje się w:
– sprawach karnych (obrona i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania karnego),
– sprawach cywilnych związanych z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą (m. in. negocjacje umów biznesowych, reprezentacja w rozmowach ugodowych oraz postępowaniach sądowych),
– sprawach cywilnych osób indywidualnych.

Podejmuje się również prowadzenia spraw z zakresu szeroko rozumianej ochrony praw człowieka, zarówno przed sądami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi czy Unii Europejskiej.

Oprócz reprezentacji procesowej sporządza opinie prawne i doradza merytorycznie z zakresu następujących gałęzi i wyspecjalizowanych dziedzin prawa:
– prawo cywilne,
– prawo karne,
– prawo handlowe,
– legislacja,
– prawo konstytucyjne (w tym zagadnienia legislacji),
– prawo administracyjne,
– prawo morskie (w tym ochrona praw marynarzy i arbitraż),
– prawa człowieka,
– prawo Unii Europejskiej.

Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski prowadzi także warsztaty i szkolenia prawnicze dla: kadry zarządzającej, pracodawców, pracowników, sektora szkolnictwa wyższego oraz organizacji pozarządowych.

Obszar działalności kancelarii to głównie Województwo Pomorskie oraz Warszawa, jednakże współpracuje z kancelariami prawnymi na terenie całego kraju, np. w Szczecinie, Poznaniu czy Krakowie. Poza granicami Polski współdziała z prawnikami z Londynu, Brukseli, Paryża, Wilna oraz Berlina.

Zasady wynagradzania i warunki współpracy

Przed podjęciem zlecenia pracownicy kancelarii informują o warunkach współpracy i wynagrodzenia.
Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski stosuje kilka metod ustalania wynagrodzenia, w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy oraz potrzeb klienta.
Każde zlecenie jest dokładnie opisane w indywidualnej karcie klienta, w której wyszczególnione są m.in. warunki płatności, zakres świadczonych usług prawnych oraz inne uwagi zleceniodawcy.
Kancelaria zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo przekazanej dokumentacji.
W razie potrzeby do dyspozycji klientów kancelarii pozostają prawnicze bazy danych, literatura oraz prasa specjalistyczna.

Najczęściej wykonywanymi w ramach zlecenia czynnościami są:
– konsultacja prawna,
– sporządzenie opinii prawnej,
– porada prawna,
– reprezentacja pozaprocesowa,
– reprezentacja sądowa,
– udział w negocjacjach,
– obsługa prawna działalności gospodarczej.

W razie pytań lub wątpliwości co do zasad współpracy zapraszamy do kontaktu.