Kompetencje

Poniżej przedstawiono najważniejsze kompetencje adwokata Tomasza Snarskiego.

Tomasz Snarski – kompetencje

Adwokat Tomasz Snarski prowadzi kancelarię od 2013 roku. Aplikację adwokacką odbył w latach 2009-2013 przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku i ukończył ja zdanym egzaminem adwokackim.
Od 2007 roku pracował w różnych kancelariach adwokackich, co daje mu kilkuletnie doświadczenie prawnicze. W tym czasie zajmował się m. in. profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, obroną w sprawach karnych, sporządzaniem opinii prawnych czy reprezentacją sądową klientów indywidualnych.

Tomasz Snarski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia ukończył w 2009 roku z najwyższą lokatą. Wielokrotnie był nagradzany przez Rektora UG za wyniki w nauce, działalność społeczną i kulturalną. Był też laureatem Nagrody Czerwonej Róży dla Najlepszego Studenta Trójmiasta, stypendystą naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego.
Tomasz Snarski jest także znawcą problematyki Unii Europejskiej; wielokrotnie zwyciężał w olimpiadach i konkursach dotyczących integracji europejskiej.

Istotne miejsce w rozwoju zawodowym Tomasza Snarskiego zajmuje ochrona praw człowieka. Jest on m. in. autorem petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie. Współpracuje też z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka.

Warto wskazać, że w 2009 roku Tomasz Snarski odbył staż w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nabył cenne umiejętności praktyczne związane z procesem legislacyjnym i zasadami prawidłowego stanowienia prawa.

Obecnie, poza prowadzeniem praktyki adwokackiej, Tomasz Snarski jest także nauczycielem akademickim, zatrudnionym na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii). W 2013 roku Rada Wydziału wszczęła jego przewód doktorski.

Ponadto jest autorem lub współautorem ponad stu opracowań naukowych i publicystycznych, w tym vademecum z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół średnich czy repetytorium z prawa karnego materialnego dla studentów. Jest również współautorem hasła poświęconego prawom więźniów w prestiżowym, międzynarodowym wydawnictwie: The Encyclopedia of Global Studies.

Tomasz Snarski odbył liczne szkolenia związane z procesami negocjacji, komunikacji czy kompetencji społecznych. Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz rosyjskim.