Kompetencje

Poniżej przedstawiono najważniejsze kompetencje adwokata Tomasza Snarskiego.

Tomasz Snarski – kompetencje

Adwokat dr Tomasz Snarski prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką od 2013 roku. Aplikację adwokacką odbył w latach 2009-2013 przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku i ukończył ja zdanym egzaminem adwokackim.

W 2014 zdobył prestiżowy tytuł Profesjonalisty Forbesa, wygrywając w kategorii wykonywanego zawodu adwokata,     w ramach rankingu „Profesjonaliści Forbesa 2014”.

Od 2007 roku Tomasz Snarski pracował w różnych kancelariach adwokackich, co daje mu kilkunastoletnie doświadczenie prawnicze. W tym czasie zajmował się m. in. profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, obroną w sprawach karnych, sporządzaniem opinii prawnych czy reprezentacją sądową klientów indywidualnych.

Adwokat dr Tomasz Snarski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia ukończył w 2009 roku z najwyższą lokatą. Wielokrotnie był nagradzany przez Rektora UG za wyniki w nauce, działalność społeczną i kulturalną. Był też laureatem Nagrody Czerwonej Róży dla Najlepszego Studenta Trójmiasta, stypendystą naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Istotne miejsce w rozwoju zawodowym Tomasza Snarskiego zajmuje  działalność związana z ochroną praw człowieka oraz współpracą międzynarodową. Jest on m. in. autorem petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie. Współpracuje też z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka. Od 2020 jest członkiem Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, a nadto od 2021 jest członkiem Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członkiem delegacji polskiej Adwokatury  do Rady Adwokatur  i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – CCBE (Council of Bars and Law Societes of Europe). Od grudnia 2021 roku jest także członkiem Komitetu ds. Szkoleń Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – CCBE (CCBE Training Committee).

Warto wskazać, że w 2009 roku Tomasz Snarski odbył staż w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nabył cenne umiejętności praktyczne związane z procesem legislacyjnym i zasadami prawidłowego stanowienia prawa. Z kolei w 2022 był dwukrotnie ekspertem w procesie legislacyjnym, sporządzając opinie prawne dla Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP.

Poza prowadzeniem praktyki adwokackiej, Tomasz Snarski jest także nauczycielem akademickim, zatrudnionym jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii). Jest doktorem nauk prawnych, a także ukończył magisterskie studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także Kierownikiem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 roku Tomasz Snarski został laureatem nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska,    a od 2020 jest członkiem międzynarodowej Rady Naukowej włoskiego czasopisma naukowego L’Ircocervo, poświęconego zagadnieniom metodologii nauk prawnych, teorii i filozofii prawa oraz doktryn prawnych.

Tomasz Snarski jest autorem lub współautorem ponad stu opracowań naukowych i publicystycznych, w tym m.in.        z zakresu prawa karnego, teorii i filozofii prawa, praw człowieka. W swoich publikacjach Tomasz Snarski wielokrotnie podejmował problematykę humanitaryzmu w prawie karnym, sprzeciwiając się m.in. karze śmierci. Jest też autorem „gdańskiej koncepcji praw człowieka” oraz „idealnego prawa wielokulturowego”.

Tomasz Snarski odbył liczne szkolenia związane z procesami negocjacji, komunikacji czy kompetencji społecznych. Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz rosyjskim.