Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • Adwokat dr Tomasz Snarski ukończył ogólnoeuropejski kurs „Ethics for Lawyers”, zorganizowany przez Radę Europy (The Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Podczas inauguracji kursu w październiku 2022 roku adw. dr Tomasz Snarski reprezentował polską Adwokaturę jako członek Komisji Zagranicznej Naczelnej […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski został laureatem dorocznej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Nagroda została wręczona w dniu 23 maja 2019 roku podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane po raz […]

  • W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie […]