Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka. Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować […]

  • Piotr Gliński, Wicepremier – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku powołał adwokata Tomasza Snarskiego w skład Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie. Kandydatura Tomasza Snarskiego została zgłoszona jednogłośnie przez członków Rady V Kadencji. Muzeum Stutthof w Sztutowie jest wyjątkowym miejscem pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Zostało […]

  • Adwokat Tomasz Snarski otrzymał od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Gdańsku, podziękowanie oraz wyrazy uznania za cenną pomoc w działaniach stowarzyszenia na rzecz ochrony gdańskich zabytków. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Gdańsku, jest organizacją mającą wieloletnie doświadczenie i praktykę w działaniach o charakterze społecznym, w tym prawnym, na rzecz ochrony zabytków. Celem organizacji […]