Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • Adw. dr Tomasz Snarski odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast, w tym m.in. organizację corocznego interdyscyplinarnego festiwalu „Wilno w Gdańsku”, a także liczne publikacje i inicjatywy […]

  • Z przyjemnością informujemy, że adw. dr Tomasz Snarski został ekspertem „Panelu prawników”, który w styczniu uruchomiła „Rzeczpospolita Prawo”. Jest on częścią szerszego projektu „Klubu Rzeczpospolitej”. W ramach projektu mieści się już panel ekonomistów, który kilka razy w miesiącu dostarcza czytelnikom ciekawych ocen i prognoz. W panelu prawników Rzeczpospolitej bierze udział kilkudziesięciu uznanych ekspertów, specjalizujących się w […]

  • Na łamach Czasopisma Prawno-Historycznego ukazał się artykuł adw. dr. Tomasza Snarskiego pt. „Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa”. Jest to interdyscyplinarne studium przygotowane z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza. Zapraszamy do lektury tekstu, który w całości jest dostępny na stronie internetowej czasopisma: […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski był gościem 40. odcinka podcastu „Słuchając drogi”, poświęconego problematyce praw człowieka, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Nagranie odbyło się w ramach Tygodnia Praw Człowieka organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Cała rozmowa, pt. „Bez miłości prawa człowieka nie działają dobrze” dostępna jest tutaj: https://www.centrumjp2.pl/plik/bez-milosci-prawa-czlowieka-nie-dzialaja-dobrze/