Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski został fundatorem Fundacji Gdańskiej Jedynki, która ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego tego jednego z najlepszych gdańskich liceów ogólnokształcących. Fundacja została utworzona z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Adwokatura Polska zawsze podejmowała etos służby dla dobra wspólnego. Zaangażowanie adw. Tomasza […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski otrzymał podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza za pracę na rzecz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Z uwagi na nowe obowiązki zawodowe i społeczne Tomasz Snarski zrezygnował z zasiadania w Radzie. W podziękowaniu Prezydent Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na profesjonalizm oraz podkreślił znaczenie społecznego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Tomasz […]