Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • W dniu 14 lutego 2017 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adwokata Tomasza Snarskiego pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”. Promotorami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Natomiast recenzentami: prof. dr hab. Piotr […]

  • Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka. Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować […]

  • Piotr Gliński, Wicepremier – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku powołał adwokata Tomasza Snarskiego w skład Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie. Kandydatura Tomasza Snarskiego została zgłoszona jednogłośnie przez członków Rady V Kadencji. Muzeum Stutthof w Sztutowie jest wyjątkowym miejscem pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Zostało […]