Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • W dniu 24 marca odbyły się w Toruniu dwa spotkania autorskie z adw. dr. Tomaszem Snarskim poświęcone jego książce „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”. Pierwsze zorganizowano w Klubie Inteligencji Katolickiej, drugie w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów „Studnia”. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją; łącznie uczestniczyło w nich około 70 osób. […]

  • Na łamach ogólnopolskiego magazynu Plus Minus „Rzeczpospolita” ukazała się obszerna rozmowa z adw. Tomaszem Snarskim, poświęcona problematyce prawa karnego. W wywiadzie przedstawiono rozmaite koncepcje sprawiedliwości i miłosierdzia w prawie karnym oraz przedstawił możliwe sposoby otwarcia prawa karnego na szeroko rozumianą sprawiedliwość naprawczą. Tomasz Snarski przypomniał też o podstawowych humanitarnych zasadach prawa karnego i potrzebie racjonalnej […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski ukończył ogólnoeuropejski kurs „Ethics for Lawyers”, zorganizowany przez Radę Europy (The Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Podczas inauguracji kursu w październiku 2022 roku adw. dr Tomasz Snarski reprezentował polską Adwokaturę jako członek Komisji Zagranicznej Naczelnej […]