Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

W piątek 24 listopada w Pomorskiej Izbie Adwokackiej odbyło się polsko-francuskie sympozjum „Les droits de l’homme en droit pénal français / Prawa człowieka we francuskim prawie karnym”, zorganizowane przez Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, z inicjatywy adw. dra Tomasza Snarskiego.

Wydarzenie uroczyście otworzyli Konsul Honorowy Republiki Francuskiej na Pomorzu Alain Mompert oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Sylwia Grzybowska. Gościem Pomorskiej Izby Adwokackiej był adw. Etienne Lesage z Paryża, wybitny specjalista z zakresu prawa karnego, przewodniczący Komisji Prawa Karnego UIA (Union International des Avocats), ekspert Komisji Europejskiej, prowadzący kancelarię adwokacką Lesage Avocats w Paryżu, a także redaktor naczelny Przeglądu Literackiego Paryskiej Izby Adwokackiej (La Revue littéraire du barreau de Paris). W sympozjum wzięła udział także Kierownik Międzyuczelnianej Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Krystyna Warylewska-Kamuś.

Podczas swojego wystąpienia adwokat Etienne Lesage przedstawił specyfikę francuskiego procesu karnego w kontekście ochrony praw człowieka, w tym zagadnienia prawa do obrony we francuskim prawie karnym oraz problemy praktyki adwokackiej we Francji oraz w kilku wybranych państwach. Opowiedział również o wpływie standardów ochrony praw człowieka w procesie karnym wypracowanych przez Unię Europejską na francuskie ustawodawstwo krajowe. Rozmawiano również o potrzebie współpracy międzynarodowej adwokatów na rzecz zagwarantowania odpowiednich praw adwokatom w systemie prawnym. Całość sympozjum prowadził adw. dr Tomasz Snarski.

Gość Pomorskiej Izby Adwokackiej podczas pobytu w Gdańsku odwiedził też Europejskie Centrum Solidarności oraz Nomus. Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku. Jednocześnie w restauracji Literacka (Literacka Restaurant & Wine Bar), w ramach projektu literackiego „Bursztyny Literatury”, zaprezentowano Przegląd Literacki Paryskiej Izby Adwokackiej (La Revue littéraire du barreau de Paris).

Adw. dr Tomasz Snarski odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast, w tym m.in. organizację corocznego interdyscyplinarnego festiwalu „Wilno w Gdańsku”, a także liczne publikacje i inicjatywy dotyczące gdańsko-wileńskiej tożsamości. Medalem Prezydenta Miasta Gdańska uhonorowano również inne osoby, które zasłużyły się na rzecz budowania dobrych polsko-litewskich relacji kulturalnych, w tym m.in. Prezeskę Związku Pisarzy Litwy Birutė Jonuškaitė-Augustinienė czy attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w Polsce Rasę Rimickaitė.

Więcej informacji:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Sasiedzi-i-przyjaciele-Uroczysta-gala-25-lecia-wspolpracy-Gdanska-i-Wilna,a,248186

Z radością informujemy, że kierowana przez adw. dr. Tomasza Snarskiego Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu uniwersyteckich klinik prawa opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Poradnia od lat udziela nieodpłatnie pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, zapewniając jednocześnie praktykę adeptom prawa.

Szczegółowe informacje o wynikach rankingu:

https://prawo.ug.edu.pl/studencka-poradnia-prawna-wydzialu-prawa-i-administracji-uniwersytetu-gdanskiego-pierwsza-w-polsce