Podziękowanie za pracę na rzecz praw człowieka

12 Sierpnia 2017, Gdańsk

Adwokat dr Tomasz Snarski otrzymał podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza za pracę na rzecz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Z uwagi na nowe obowiązki zawodowe i społeczne Tomasz Snarski zrezygnował z zasiadania w Radzie.

W podziękowaniu Prezydent Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na profesjonalizm oraz podkreślił znaczenie społecznego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Tomasz Snarski służył Radzie zarówno opiniami eksperckimi, jak i aktywną działalnością organizacyjną.