Adwokat dr Tomasz Snarski założycielem Fundacji Gdańskiej Jedynki

Listopad 2017, Gdańsk

Adwokat dr Tomasz Snarski został fundatorem Fundacji Gdańskiej Jedynki, która ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego tego jednego z najlepszych gdańskich liceów ogólnokształcących. Fundacja została utworzona z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Adwokatura Polska zawsze podejmowała etos służby dla dobra wspólnego. Zaangażowanie adw. Tomasza Snarskiego w powstanie i działalność Fundacji ma na celu między innymi podejmowanie działań mających na celu podniesienie poziomu edukacji prawnej młodzieży.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia działalności Fundacji. Więcej informacji na stronie liceum.