Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy

8 Grudnia 2017, Gdańsk

W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”.

Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie Tomasza Snarskiego bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadkach rozstrzygania trudnych spraw karnych o charakterze aksjologicznym, które dla swojego rozstrzygnięcia wymagają skonfrontowania aksjologii ustawowej oraz aksjologii konstytucyjnej. Ma to szczególnie doniosłe w ochronie praw fundamentalnych, gdyż normy konstytycyjne są tradycyjnie jednymi z podstawowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane w tekście podejście związanej między innymi z integralną teorią prawa poszerza znacznie możliwości rozwiązywania szczególnie złożonych spraw.

Zapraszamy do lektury.

Cały kwartalnik dostępny na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.