Gdańska Rada ds. Równego Traktowania

8 Września 2016, Gdańsk

Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka.

Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować działania mające na celu zmiany w kierunku poprawy sytuacji osób dyskryminowanych. W skład rady wchodzi łącznie 17 osób, (w tym przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, Policji).

Warto dodać, że powstanie Rady ds. Równego Traktowania ma być także jednoznacznym świadectwem pielęgnowania w Gdańsku wartości wynikających z europejskiego humanizmu, w tym solidarności i tolerancji. Tomasz Snarski podkreślił, że: „Należy w każdym czasie i w każdych warunkach troszczyć się o godność człowieka oraz działać na rzecz przestrzegania praw fundamentalnych, nie zaś przeciw komukolwiek”.

Adwokat Tomasz Snarski od wielu lat działa na rzecz praw językowych polskiej mniejszości na Litwie oraz zajmuje się problematyką ochrony praw fundamentalnych. W przeszłości podejmował m.in. problem praw mniejszości śląskiej czy też sprzeciwiał się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Więcej na ten temat na stronie TVN24 oraz Miasta Gdańsk.