Wywiad z adw. Tomaszem Snarskim w ogólnopolskim magazynie Plus Minus „Rzeczpospolita”

Na łamach ogólnopolskiego magazynu Plus Minus „Rzeczpospolita” ukazała się obszerna rozmowa z adw. Tomaszem Snarskim, poświęcona problematyce prawa karnego. W wywiadzie przedstawiono rozmaite koncepcje sprawiedliwości i miłosierdzia w prawie karnym oraz przedstawił możliwe sposoby otwarcia prawa karnego na szeroko rozumianą sprawiedliwość naprawczą. Tomasz Snarski przypomniał też o podstawowych humanitarnych zasadach prawa karnego i potrzebie racjonalnej represji karnej. Pełny tekst wywiadu dostępny jest także w formie online:

https://www.rp.pl/plus-minus/art38188841-tomasz-snarski-prawo-karne-moze-byc-milosierne

Dodaj komentarz