Kurs „Ethics for Lawyers”

Adwokat dr Tomasz Snarski ukończył ogólnoeuropejski kurs „Ethics for Lawyers”, zorganizowany przez Radę Europy (The Council of Europe Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Podczas inauguracji kursu w październiku 2022 roku adw. dr Tomasz Snarski reprezentował polską Adwokaturę jako członek Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz oraz Komitetu ds. Szkoleń CCBE.

Dodaj komentarz