Adw. dr Tomasz Snarski o prawach osób chorych i starszych

Adw. dr Tomasz Snarski wziął udział w sympozjum pt. „Prawa człowieka grup szczególnie wrażliwych – aspekty prawne i społeczne”, podczas którego przedstawił referat poświęcony pedagogice praw człowieka na przykładzie działalności Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Sympozjum odbyło się 18 maja 2023 roku w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, z udziałem badaczy litewskich i polskich.

Dodaj komentarz