6 posts by designer

Adw. dr Tomasz Snarski wziął udział w sympozjum pt. „Prawa człowieka grup szczególnie wrażliwych – aspekty prawne i społeczne”, podczas którego przedstawił referat poświęcony pedagogice praw człowieka na przykładzie działalności Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Sympozjum odbyło się 18 maja 2023 roku w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, z udziałem badaczy litewskich […]

W dniu 24 marca odbyły się w Toruniu dwa spotkania autorskie z adw. dr. Tomaszem Snarskim poświęcone jego książce „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”. Pierwsze zorganizowano w Klubie Inteligencji Katolickiej, drugie w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów „Studnia”. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją; łącznie uczestniczyło w nich około 70 osób. […]

Na łamach ogólnopolskiego magazynu Plus Minus „Rzeczpospolita” ukazała się obszerna rozmowa z adw. Tomaszem Snarskim, poświęcona problematyce prawa karnego. W wywiadzie przedstawiono rozmaite koncepcje sprawiedliwości i miłosierdzia w prawie karnym oraz przedstawił możliwe sposoby otwarcia prawa karnego na szeroko rozumianą sprawiedliwość naprawczą. Tomasz Snarski przypomniał też o podstawowych humanitarnych zasadach prawa karnego i potrzebie racjonalnej […]