9 posts by designer

W piątek 24 listopada w Pomorskiej Izbie Adwokackiej odbyło się polsko-francuskie sympozjum „Les droits de l’homme en droit pénal français / Prawa człowieka we francuskim prawie karnym”, zorganizowane przez Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, z inicjatywy adw. dra Tomasza Snarskiego. Wydarzenie uroczyście otworzyli Konsul Honorowy Republiki Francuskiej […]

Adw. dr Tomasz Snarski odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast, w tym m.in. organizację corocznego interdyscyplinarnego festiwalu „Wilno w Gdańsku”, a także liczne publikacje i inicjatywy […]

Z radością informujemy, że kierowana przez adw. dr. Tomasza Snarskiego Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu uniwersyteckich klinik prawa opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Poradnia od lat udziela nieodpłatnie pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, zapewniając jednocześnie praktykę adeptom prawa. Szczegółowe informacje o wynikach rankingu: https://prawo.ug.edu.pl/studencka-poradnia-prawna-wydzialu-prawa-i-administracji-uniwersytetu-gdanskiego-pierwsza-w-polsce