Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • Adw. dr Tomasz Snarski odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast, w tym m.in. organizację corocznego interdyscyplinarnego festiwalu „Wilno w Gdańsku”, a także liczne publikacje i inicjatywy […]

  • Z radością informujemy, że kierowana przez adw. dr. Tomasza Snarskiego Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu uniwersyteckich klinik prawa opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Poradnia od lat udziela nieodpłatnie pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, zapewniając jednocześnie praktykę adeptom prawa. Szczegółowe informacje o wynikach rankingu: https://prawo.ug.edu.pl/studencka-poradnia-prawna-wydzialu-prawa-i-administracji-uniwersytetu-gdanskiego-pierwsza-w-polsce

  • Adw. dr Tomasz Snarski wziął udział w sympozjum pt. „Prawa człowieka grup szczególnie wrażliwych – aspekty prawne i społeczne”, podczas którego przedstawił referat poświęcony pedagogice praw człowieka na przykładzie działalności Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Sympozjum odbyło się 18 maja 2023 roku w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, z udziałem badaczy litewskich […]