Dla prawa, które nie wyklucza.

Tomasz Snarski

Informacje Prasowe
  • Adwokat dr Tomasz Snarski został laureatem dorocznej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Nagroda została wręczona w dniu 23 maja 2019 roku podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane po raz […]

  • W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. „Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych”. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie […]

  • Adwokat dr Tomasz Snarski został fundatorem Fundacji Gdańskiej Jedynki, która ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego tego jednego z najlepszych gdańskich liceów ogólnokształcących. Fundacja została utworzona z inicjatywy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Adwokatura Polska zawsze podejmowała etos służby dla dobra wspólnego. Zaangażowanie adw. Tomasza […]