31 posts by tomek

Adwokat dr Tomasz Snarski otrzymał podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza za pracę na rzecz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Z uwagi na nowe obowiązki zawodowe i społeczne Tomasz Snarski zrezygnował z zasiadania w Radzie. W podziękowaniu Prezydent Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na profesjonalizm oraz podkreślił znaczenie społecznego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Tomasz […]

W dniu 14 lutego 2017 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adwokata Tomasza Snarskiego pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”. Promotorami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Natomiast recenzentami: prof. dr hab. Piotr […]

Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka. Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować […]